Tegangan Alternator tiga fasa

 Artikel, Uncategorized

Jenis arus dan tegangan yang dibahas sebelumnya adalah arus dan tegangan satu fasa atau sistem satu fasa, karena hanya terdiri dari gelombang tunggal. Generator satu fasa hanya mempunyai satu kumparan jangkar, tetapi dapat juga dirancang kumparan jangkar tersebut lebih dari satu kumparan jangkar yang ditempatkan satu sama lain dengan sudut yang sama, besarnya sudut ditentukan oleh jumlah nfasa atau jumlah kumparan. Gambar dibawah menunjukkan sebuah alternator tiga fasa yang mempunyai dua buah kutub dengan sistem jangkar berputar (generator berkutub luar), alternator ini mempunyai tiga kumparan A, B dan C yang ditempatkan satu sama lain dengan jarak 1200 listrik (2/3  rad). Bila mana arah perputaran rotor (jangkar) seperti yang ditunjukan anak panah, maka tegangan yang terkait pada masing-masing kumparan adalah dalam urutan A, B dan C.

tiga fase

Karena masing-masing kumparan tersebut ditempatkan satu sama lain dengan jarak 1200 (2/3  rad), maka tegangan yang terbangkit pada kumparan B akan mencapai harga maksimum 1200 setelah harga maksimum pada kumparan A dan tegangan yang terbangkit pada kumparan C akan mencapai harga maksimum 1200 (2/3  rad) setelah harga maksimum pada kumparan B atau 2400 (2/3  rad) setelah harga maksimum pada kumparan A. Dengan demikian tegangan yang terbangkit pada ketiga kumparan, satu sama lain akan mempunyai geseran fasa sebesar 1200 listrik (/3 rad). Adapun bentuk gelombangnya adalah seperti yang ditunjukan pada gambar 1-9.1b. Masing-masing gelombang tegangan berbentuk sinusioda dan mempunyai harga maksimum (Em) yang sama.

Author: 

No Responses

Comments are closed.