Kapasitor kertas

 kapasitor, Listrik Dasar, Uncategorized

Terdiri dari lembaran kertas tipis, dicelupkan kedalam minyak atau  cairan lilin yang fungsinya untuk mencegah terhisapnya udara lembab dan juga  untuk memperbaiki atau memperbesar kekuatan dielektrikum, kemudian kertas  tersebut dilapisi dengan lembaran aluminium tipis Kontak pada lembaran logam aluminium cukup dibuat dengan cara  menyolder pada carikan logam (tab) yang menghasilkan rancangan lembaran  dalam keadaan tertanam, atau dengan memperpanjang lembaran tersebut  pada setiap ujungnya. Pada jenis lembaran yang diperpanjang, sambungan  pada ujung dibuat dengan menyolder sebuah tutup ujung pada lembaran yang  menonjol. Tahap akhir, kapasitor tersebut ditutup rapat dalam sebuah kaleng  logam, atau dikemas dalam lapisan damar. Kapasitor-kapasitor dari jenis lembaran logam mempunyai  kecendurungan nilai kapasitansinya menjadi lebih besar karena lembaranlembaran itu sendiri mempunyai ketebalan tertentu berkisar 5m dan kertasnya mempunyai tebal sekitar 10m. Secara fisik, kapasitor-kapasitor yang lebih  kecil dibuat dengan memberi logam pada dielektrikum dengan cara  mengedapkan aluminium pada kertas yang bersangkutan.

Kapasitor kertas

Kapasitor kertas

Kapasitor-kapasitor yang dilapisi logam mempunyai bagian tepi yang bebas logam, sehingga  memungkinkan dibuatkan sambungan-sambungan pada ujungnya.  Keuntungan lain dari jenis yang dilapisi logam adalah bahwa jenis ini  mempunyai sifat yang disebut “penyembuhan sendiri”. Bila dielektrikum  mengalami kerusakan pada sati tempat tertentu suatu hal, seperti panas yang  ditimbulkan oleh bunga api, maka dia akan segera dapat menguapkan lapisan  logam yang tipis disekitar kerusakan, dan hai ini dapat menghindari terjadinya hubung singkat. Sedangkan untuk kapasitor kapasitor jenis lembaran logam apabila mengalami kerusakan di dalam dielektrikum, maka dia tidak terdapat  sifat sifat penyembuhan diri dan malah semakin memperparah kerusakan  dielektrikumnya akibat percikan bunga api hubung singkat.  Keuntungan jenis bahan lembaran logam bila dibandingkan dengan  laisan logam adalah bahwa lembaran logam dapat membuat disipasi daya lebih  besar, dan mempunyai karakteristik pulsa dan beban lebih yang lebih baik.

Author: 

No Responses

Comments are closed.