hukum tangan kiri fleming

 Listrik Dasar, Uncategorized

Bila pengahantar dialiri listrik berada diantara kutup magnet maka penghantar tersebut akan bergerak. Hubungan antara arah arus listrik, arah garis gaya magnet dan arah gerakan digambarkan dengan kaidah tangan kiri Fleming. Jari telunjuk menggambarkan arah arus listrik, jari tengah merupakan arah garis gaya magnet (magnetic flux) dan ibu jari menunjukkan arah gerakan yang dihasilkan. Aplikasi konsep ini dapat dilihat pada motor listrik, dimana suatu penghantar d ibentuk “U” dan ujung penghantar dihubungkan dengan komutator dan komutator dihubungkan dengan sikat dan kedua sikat dihubungkan baterai, maka penghantar yang arah alirannya menjauh akan bergerak ke bawah dan yang arah aliran mendekat akan bergerak ke atas. Kedua arah gerak tersebut membuat gaya kopel atau momen.

tangan kiri Fleming

tangan kiri Fleming

putar dengan arah putaran searah jarum jam. Kuat momen yang dihasilkan tergantung dari kuat medan magnet, besar arus yang mengalir dan panjang lilitan. Saat penghantar berputar maka kamutator yang berhubungan dengan sikat positip akan berpindah berhubungan dengan sikat negatip, demikian juga sebaliknya. Namun arah aliran listrik penghantar yang dekat kutub utara tetap yaitu menjauh dan yang dekat kutub selatan. arah alirannya mendekat, dengan demikian maka arah gerak penghantar akan tetap yaitu searah jarum.

Author: 

No Responses

Comments are closed.